Projekti
PROGRAM: Ostvarivanje financijske potpore za programe/projekte od interesa za Grad Zagreb iz područja promicanja zdravlja

NOSITELJ: Grad Zagreb, Ured za zdravstvo

PROJEKT: Tim za hipoterapiju

PARTNER: Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju prof dr sci Milena Stojčević Polovina

Hipoterapiju provode fizioterapeuti sa završenom edukacijom za hipoterapeuta. Prema NKD-10 fizioterapeuti su klasificirani kao zdravstveni djelatnici. Hipoterapija kao metoda nije još u RH dovoljno poznata i raširena, a njeni učinci na zdravlje osoba s invaliditetom su ogromni i višestruki. Izvodi se na konju, u kontroliranim uvjetima (jahalištu, rijetko na otvorenom), uz stručno vodstvo fizioterapeuta i obučenih i educiranih vodiča konja, pratioca jahača i asistenta terapeutu. Oni, zajedno s konjem utreniranim i posebno odabranim za hipoterapiju, sačinjavaju jedan tim za hipoterapiju. Tretmani su uvijek individualni, što znači da jedan tim radi s jednim korisnikom. Benefiti koje korisnik hipoterapije dobija u zdravstvenom pogledu su lateralni tilt zdjelice, rotacija zdjelice, anteriorno-posteriorni tilt zdjelice. Uz stručnu pomoć i nadzor psihologa, korisnici će dobiti, osim fizičkih i psihološki vrijedne komponente.

IZRAVNI KORISNICI:
 - 20 djece i mladih sa cerebralnom i dječjom paralizom s područja Grada Zagreba
 - 50 volontera uključeno u obuku i edukaciju prema volonterskim pozicijama u timu za hipoterapiju

NEIZRAVNI KORISNICI:
 - Obitelji djece i mladih sa cerebralnom i dječjom paralizom
 - Grad Zagreb

PROGRAM: Program/projekt udruga mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba za 2015. godinu

NOSITELJ: Grad Zagreb, Ured za mlade

PROJEKT: Volonteri bez granica

AKTIVNOSTI:

1.Pružanje terapijskih tretmana pomoću konja za djecu i mlade sa cerebralnom i dječjom paralizom

2.Obuka i edukacija volontera

3.Odgoj, obrazovanje i motivacija volontera

4.Treninzi za razvoj tolerancije

5.Sudjelovanje na manifestacijama

6.Praćenje i vrednovanje projekta

7. Promocija projekta i diseminacija rezultata

PROGRAM: Program/projekt udruga mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba za 2015. godinu

NOSITELJ: Grad Zagreb, Ured za mlade

PARTNER: Udruga KK Eohipppus, Vinkovci

PROJEKT: Mobilnost kao metoda učenja

CILJEVI:

Kroz uspješnu suradnju na prijašnjim projektima (Mzos, Mspm) s udrugom KK Eohippus iz Vinkovaca, došli smo so spoznaje da se volonterstvo u vukovarsko-crijemskoj županiji razvija sporije i na drugačijim osnovama, nego u gradu Zagrebu. Grad Zagreb kao administrativna cjelina ima znatno bolje organizirano volonterstvo i veći broj mladih uključenih u volonterske aktivnosti, nego drugi dijelovi RH.
Prema podacima civil society index country za hrvatsku samo 17% hrvatskih građana su članovi neke od organizacija civilnog društva, a samo 7% njih volontira. Podaci mreže volonterskih centara hrvatske navode tri osnovna razloga zašto se građani još uvijek ne odlučuju na volontiranje: 1. Teška materijalna situacija, 2. Kriza vrijednosti, 3. Nedovoljna informiranost (izneseno u knjizi j. Ledić: "biti volonter/volonterka").
Suradnjom volontera iz Grada Zagreba i Grada Vinkovaca u udruzi KK Eohippus organizirat ćemo okrugli stol na temu razlika u menadžmentu volontera u Zagrebu i Vinkovcima te pokušati pronaći zajedničke pozitivne postavke, koje bi koristile obje udruge u budućnosti.

PROGRAM: Programi/projekti od interesa za Grad Zagreb socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom iz proračuna Grada Zagreba za 2015.

NOSITELJ: Krila – terapijsko jahanje

PARTNER: Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Prof dr sci Milena Stojčević Polovina

PROJEKT: Fizioterapija za djecu i mlade sa cerebralnom paralizom
 
OPĆI CILJ: Kombinirajući hipoterapiju i Bobath NRTu jednakom vremenskom periodu ostvariti (re)habilitaciju koja učinkovito doprinosi bržem, lakšem i potpunijem ravnopravnom uključivanju djece i mladih sa cerebralnom paralizom u sve pedagoške, socijalne i profesionalne aspekte života društvene zajednice.
 
SPECIFIČNI CILJEVI:

1. Pružiti 50 individualnih tretmana hipoterapije za djecu i mlade sa cerebralnom i dječjom paralizom

2. Pružiti 50 individualnih Bobath NRT tretmana za djecu i mlade sa cerebralnom i dječjom paralizom

3. Obučiti i educirati 100 volontera prema volonterskim pozicijama

4. Usvojiti i implementirati u potpunosti standarde socijalnih usluga u sve aspekte rada Udruge


PROGRAM:  Promicanje rada sa životinjama u cilju unapređivanja kvalitete života osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama;
 
NOSITELJ: Grad Zagreb, Ured za poljoprivredu i šumarstvo
 
PROJEKT: Dobro se dobrim vraća
 
NOSITELJ: Krila – terapijsko jahanje
 
OPĆI CILJ: Provođenjem terapijskih tretmana pomoću konja za djecu sa cerebralnom paralizom promovirati humani i etički odnos u radu s konjima u cilju unapređenja kvalitete života i zdravlja osoba s invaliditetom.
 
SPECIFIČNI CILJEVI:
 
1. Osigurati učinkovit i sveobuhvatan oblik habilitacije za djecu sa cerebralnom paralizom provođenjem terapija pomoću konja.
 
2. Doprinijeti kvaliteti volonterskog rada u TPK kvalitetnom edukacijom i obukom prema sistematizaciji volonterskih pozicija.
 
3. Unaprijediti dobru praksu rada s konjima u svrhu unapređenja kvalitete veterinarske, potkivačke, zubarske i kondicijske skrbi za terapijske konje.
 
4. Razviti novu metodu praćenja i posebno vrednovanja koja bi obuhvaćala osim numeričkih pokazatelja i socijalne, političke, ekonomske i ekološke pokazatelje

PROGRAM: Projekti usmjereni mladima i za mlade

NOSITELJ: Ministarstvo socijalne politike i mladih 

PROJEKT: Volonteri bez granica/Volunteers without frontiers

NOSITELJ: Krila-terapijsko jahanje

PARTNERI: Udruga KK Eohippus, Klub volontera X. gimnazije, COO Goljak, Faculty of education, Nevsehir universitesi ( Turska )

OPĆI CILJ: Promicanje volonterstva kao izvora društvene energije potrebne za razvijanje tolerancije, multikulturalnosti i prihvaćanja različitosti

SPECIFIČNI CILJEVI:

1. Razvijanje kompetencija mladih ljudi primjenjujući metode neformalnog učenja kroz provođenje mobilnosti kojima se stvaraju poticajna partnerstva za zdrav i kvalitetan razvoj

2. Jačanje samoafirmacije i osobnih kompetencija potrebnih na tržištu rada primjenom metode "učenja kroz druženje" u slobodno vrijeme mladih

3. Razvijanje demokratske građanske kulture i poticanje mladih ljudi na uključivanje u volonterske aktivnosti s ciljem jačanja kompetencija za aktivno demokratsko građanstvo

PROGRAM: Institucionalna podrška udrugama osoba s invaliditetom

NOSITELJ: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

PROJEKT: Strategija razvoja i/ili stabilizacije udruge 

NOSITELJ: Krila-terapijsko jahanje

OPĆI CILJ:

Podići razinu održivosti udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj i regionalnoj razini u RH kroz sustavnu financijsku i stručni podršku stabilizaciji i daljnjem organizacijskom i programskom razvoju usmjerenom krajnjim korisnicima - osobama s invaliditetom.

SPECIFIČNI CILJEVI:

1. Zapošljavanje osobe s invaliditetom kao voditelja projekta

2. Zapošljavanje voditelja imanja

3. Zapošljavanje koordinatora aktivnosti

TRAJANJE PODRŠKE: 01.01.2014. - 31.12.2015.

PROGRAM: Izgradnja civilnog društva i volonterski rad

NOSITELJ: Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport

PROJEKT: Sistematizacija volonterskih pozicija

NOSITELJ: Krila-terapijsko jahanje

OPĆI CILJ:

Unaprijediti dobru praksu volontiranja građana grada Zagreba, posebno mladih, uvođenjem edukativnih, odgojno-obrazovnih i motivacijskih sadržaja u svakodnevni volonterski rad. 

SPECIFIČNI CILJEVI:

1. Doprinijeti povećanju kvalitete volonterskog rada u području rehabilitacije djece i mladih sa cerebralnom paralizom kroz sveobuhvatan pristup izobrazbi volontera za rad u terapijama pomoću konja (TPK).

2. Educirati napredne volontere za pozicije mentora i time ojačati kapacitete Udruge u području provedbe volonterskih programa.

3. Osmisliti i izraditi Sistematizaciju volonterskih pozicija, kao edukativnu, odgojno-obrazovnu i motivacijsku osnovu za rad volontera.

PROGRAM: Unapređivanje zdravlja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

NOSITELJ: Gradski ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

PROJEKT: Fizioterapija za djecu i mlade sa cerebralnom paralizom 

NOSITELJ: Krila-terapijsko jahanje

OPĆI CILJ:

KOMBINIRAJUĆI HIPOTERAPIJU I BOBATH NRT U JEDNAKOM VREMENSKOM PERIODU OSTVARITI HABILITACIJU KOJA UČINKOVITO DOPRINOSI BRŽEM, LAKŠEM I POTPUNIJEM RAVNOPRAVNOM UKLJUČIVANJU DJECE I MLADIH SA CEREBRALNOM I DJEČJOM PARALIZOM U SVE PEDAGOŠKE, SOCIJALNE I PROFESIONALNE ASPEKTE ŽIVOTA ŠIRE DRUŠTVENE ZAJEDNICE.
 
SPECIFIČNI CILJEVI:
 
1. PRUŽITI INDIVIDUALNE TRETMANE HIPOTERAPIJE ZA DJECU I MLADE SA CEREBRALNOM I DJEČJOM PARALIZOM

2. PRUŽITI INDIVIDUALNE BOBATH NRT TRETMANE ZA DJECU I MLADE SA CEREBRALNOM I DJEČJOM PARALIZOM

3. OBUČITI I EDUCIRATI VOLONTERE PREMA VOLONTERSKIM POZICIJAMA

4. USVOJITI I IMPLEMENTIRATI U POTPUNOSTI STANDARDE SOCIJALNIH USLUGA U SVE ASPEKTE RADA UDRUGE

PROGRAM: Terapije pomoću konja
 
NOSITELJ: Krila – terapijsko jahanje
 
PROJEKT: Hipoterapija
 
NOSITELJ: Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Prof.dr.sc. Milena Stojčević Polovina“
 
CILJ/SVRHA PROJEKTA/PROGRAMA:
 
Krila-terapijsko jahanje, udruga osoba sa cerebralnom i dječjom paralizom 10000 Zagreb, Gornji Bukovac 18a, koju zastupa Saša Tuksar, Predsjednik Udruge (u daljnjem tekstu Krila)
                                                           i
Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Prof.dr.sc. Milena Stojčević Polovina", Kosirnikova 14, 10000 Zagreb, koju zastupa dr.sc. Svetislav Polovina, Ravnatelj (u daljnjem tekstu Poliklinika),  
 
Zaključili su dana 01.01.2014. godine slijedeći

UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI
broj: 01/2014
 
 
Čl.1

Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Prof.dr.sc. Milena Stojčević Polovina je usko specijalizirana ustanova koja se bavi rehabilitacijom djece.

Krila – terapijsko jahanje, udruga osoba sa cerebralnom i dječjom paralizom je nevladina, nestranačka, neprofitna dobrotvorna udruga građana osnovana radi ispunjenja zdravstvenih, socijalnih, odgojno-obrazovnih, kulturnih, ekoloških i humanitarnih ciljeva i uvjerenja neposredno vezanih za pomoć osobama sa cerebralnom i dječjom paralizom (posebno djeci i mladima), a posredno svim osobama s invaliditetom te zaštite njihovih ljudskih prava i sloboda.
 
Krila i Poliklinika usuglasili su se da postoji zajednički interes u području rehabilitacije djece i mladih sa cerebralnom i dječjom paralizom i drugim teškoćama u razvoju te u svrhu pružanja zajedničkih usluga istima, sklapaju ovaj Ugovor.

PROGRAM: Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva 
                      Trogodišnji program za razdoblje od 2011. do 2014. godine

NOSITELJ: Ministarstvo socijalne politike i mladih

PROJEKT: Terapije uz pomoć konja– za bolju kvalitetu zdravlja i života djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom
 
NOSITELJ: Krila-terapijsko jahanje

OPĆI CILJ:

Prevenirati institucionalizaciju djece s poteškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom putem poboljšanja psihofizičkih sposobnosti, socijalnih i životnih vještina te povećati socijalnu integraciju  djece s poteškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom smještenih u ustanove kroz sudjelovanje u programu udruge Krila.  

POSEBNI CILJEVI:
 
1. Utjecati na poboljšanje tjelesnog stanja za 100 ili više djece s teškoćama u razvoju i mladih s tjelesnim invaliditetom korisnika programa Udruge Krila kroz provođenje hipoterapije, Bobath terapije i terapijskog jahanja u ukupnom vremenskom periodu od šest blokova provođenja programa godišnje.
 
2. Utjecati na poboljšanje emotivnih, kognitivnih i socijalnih vještina i znanja za 100 djece s poteškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom korisnika programa Udruge Krila kroz program terapijskog jahanja.
 
 
3. Povećati socijalnu integraciju djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom smještenih u ustanove kroz sudjelovanje u programu terapijskog jahanja u kojem aktivno sudjeluju vršnjačke skupine što uključuje stvaranje mogućnosti za veći broj socijalnih kontakata, kvalitetnu komunikaciju i uspostavljanje društvenih odnosa korisnika sa volonterima i zaposlenima u Udruzi. Dodatno utjecati na broj socijalnih kontakata organiziranjem druženja, radionica, izleta korisnika i volontera.
 
4. Povećati svijest o općoj i individualnoj korisnosti volonterskog rada
 
5. Razvoj stručnih znanja u području aktivnosti i terapija uz pomoć konja kroz organiziranje stručnog skupa na državnoj razini te stručnih predavanja na lokalnoj razini, te organizacija edukacija za fizioterapeute u području hipoterapije i druge stručnjake u području edukacijsko-pedagoškog pristupa u terapijskom jahanju

PROGRAM: Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih u školskoj godini 2013./2014.

NOSITELJ: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

PROJEKT: Program za volontiranje u terapijama pomoću konja u tri koraka

NOSITELJ: Krila-terapijsko jahanje

PARTNERI: Udruga Pegaz, Rijeka, Udruga KK Eohippus, Vinkovci

SURADNICI: Veterinarska škola Zagreb, Zdravstveno učilište Zagreb, Medicinska škola dr.Andrija Štampar Vinkovci

OPĆI CILJ:

Unaprijediti dobru praksu volontiranja uvođenjem edukativnih, odgojnih i obrazovnih programa i sadržaja usmjerenih stjecanju znanja, stavova i vrijednosti u vezi s volontiranjem u odgojno-obrazovni sustav srednjoškolskog obrazovanja, kao nadopunu formalnom odgojno-obrazovnom procesu.
 
SPECIFIČNI CILJEVI:

1. Osigurati učinkovit i održiv oblik izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja u području volonterstva za ciljane skupine izradom Programa za edukaciju, obuku, odgoj i obrazovanje volontera u djelatnosti terapija pomoću konja

2. Doprinijeti povećanju kvalitete volonterskog rada u području rehabilitacije djece i mladih s teškoćama u razvoju kroz cjeloviti pristup izobrazbi volontera u segmentu terapija pomoću konja

3. Uspostaviti partnerske odnose između udruga Krila, Pegaz, Eohippus i srednjih škola Veterinarske, Medicinske, Zdravstvene u području volonterstva

4. Dodatno educirati osoblje u tri ciljane srednje škole i udruge za sustavnu provedbu aktivnosti koordinacije volonterskih aktivnosti u tim organizacijama

5. Ojačati kapacitete koordinacije volontera u udrugama partnerima

PROGRAM ZA VOLONTIRANJE U TERAPIJAMA POMOĆU KONJA U TRI KORAKA:
1. Priručnik o volontiranju u terapijama pomoću konja
2. Sistematizacija volonterskih pozicija u terapijama pomoću konja
3. Uputstva za volontere u terapijama pomoću konja

PROGRAM: Cjeloživotno obrazovanje odraslih 

NOSITELJ: Agencija za mobilnost i programe EU

PROJEKT: Taught me how to walk...

NOSITELJ: TRAG, Grčka

PARTNERI: Associazione Anche Noi a Cavallo, Italija, Meslek Yuksekokulu, Turska, Krila-terapijsko jahanje, Hrvatska

OPĆI CILJEVI:

1. used therapeutic methods and their effectiveness

2. use of the actual therapeutic methods in different target groups

3. ippotherapy and horse riding: different approaches or different therapeutic methods

4. promotional material and ways to raise awareness

POSEBNI CILJEVI:

1. to develop the cooperation between the organisations

2. to exchange knowledge and experience on the therapeutic riding and ippotherapy

3. to improve the quality of the services

4. to experience new methods 


BROŠURA "Taught me how to walk..."Partneri, sponzori i donatori