EU projektiSTRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI

OPERATIVNI PROGRAM: „RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA“ 2007. – 2013.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
 
Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga
 
UT: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
PT 1: Vlada RH, ured za udruge
PT 2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
 
NAZIV PROJEKTA: EFESDE Matrica

VODITELJ PROJEKTA: Saša Tuksar 
 
NOSITELJ/KORISNIK: Krila – terapijsko jahanje
 
TRAJANJE: 29.12.2014. – 28.12.2015.
 
VRIJEDNOST PROJEKTA: =743.413,60
UDIO EU: =743.413,60
 
PARTNER: Udruga Pegaz, Rijeka
PARTNER: Udruga KK Eohippus, Vinkovci
 
Suradnik: Prof.dr.sc. Vinko Belak, Ekonomski fakultet Zagreb
Suradnik: Aplikata d.o.o., Zagreb
 
Dva su uočena problema funkcioniranja neprofitnih organizacija: uspješna provedba strategije i objektivno mjerenje utjecaja na zajednicu.
 
Cilj projekta je povećati učinkovitost i kapacitete OCD-a za pružanje socijalnih usluga u zajednici uvođenjem inovativnih modela procjene i kontrolinga, izradom računalne aplikacije za praćenje i evidentiranje opsega i kvalitete usluga i izradom Matrice za procjenu utjecaja na zajednic te obučiti i educirati 24 osobe iz 12 OCD-a za služenje tim alatima.
 
Ciljna skupina su 24 osobe iz 12 OCD-a iz tri regije, krajnji korisnici su 200 OSI i 4000 OCD-a.
 
Grupe aktivnosti/elementi projekta su:
 
1. određivanje perspektiva i intenziteta utjecaja
2. razvoj i izrada matrice i izračun intenziteta utjecaja
3. razvoj i izrada računalne aplikacije
4. radionice za obuku i edukaciju osoblja OCD-a.
5. Promidžba i vidljivost
6. Upravljanje projektom i administracija
 
Provedba elemenata dovest će do razvijenih sustava mjerenja svih potrebnih performansi u Matrici. Ukupno će se mjeriti 150 performansi podijeljenih u 6 perspektiva, koje će biti točno određene i označene s 5 kriterija svaka, a 5 parametara će točno određivati svaki od kriterija. Svaki od parametara kriterija bit će zadan na način da će ga biti moguće objektivno provjeriti ugovorom, računom, izvješćem, popisnim listom i sl. Određivanje važnosti parametara, kriterija i perspektiva odredit će se metodom višekriterijskog odlučivanja. Taj se model temelji na ispitivanju mišljenja stručnjaka o važnosti pojedine performanse. Kao stručnjaci angažirat će se zaposlenici partnera, vanjski suradnici i volonteri, koji svojim stručnim i znanstvenim referencama jamče uspješan razvoj i izradu ove socijalne inovacije.
 
Projekt „Formiranje i aktiviranje IT volonterske mreže u području TPK“ provode 3 OCD iz područja TPK (Pegaz – nositelj, Krila, Eohippus – partneri) s ciljem edukacije 50 volontera za rad u programima TPK i stvaranjem volonterske mreže iz područja TPK na nacionalnoj razini. Projektom se nastoje ojačati kapaciteti OCD za pružanje direktnih socijalnih usluga za ranjive društvene skupine (educiran stručni kadar i volonteri, poticanje suradnje i umrežavanje OCD iz područja TPK u RH, brži protok informacija i razmjena znanja/iskustava na području TPK). Za vrijeme trajanja projekta planira se aktivno uključivanje još minimalno 3 OCD iz područja TPK u RH s ciljem repliciranja projektnih rezultata u zajednici.


Partneri, sponzori i donatori