ŠKOLA JAHANJA ZA DJECU 7 - 14

Aktivnosti naše škole jahanja dizajnirane su tako da dijete dobije osnovna znanja potrebna za svekoliki rad s konjima. 

Učimo pravila ponašanja s konjem i oko konja, prije svega pravila sigurnosti u radu s konjem. Učimo samostalno pripremiti sebe kao jahača i svog konja za jahanje, uključujući čišćenje dlake, kopita, sedlanje konja i pravilno postavljanje sve potrebne opreme. Učimo kako sigurno pojahati i sjahati, stičemo vještinu pravilnog sjedenja na konju, što je važno za sve faze jahanja. Nadalje, stičemo iskustvo u samostalnom upravljanju konjem - pokretanje, zaustavljanje, skretanje i okretanje konja u hodu i kasu. Učimo izvođenje osnovnih dresurnih elemenata i figura u jahalištu.

Treninzi mogu započeti tek nakon upoznavanja i prihvaćanja sigurnosnih pravila i provode se isključivo pod vodstvom i nadzorom trenera.

Trenerica je gđa Vasylieva Lesya (Ukrajina), profesionalna dresurna jahačica (I kategorija).


UVJETI ZA UPIS:

- najmanje 7 godina starosti i 20 kg težina
- najviše 14 godina starosti i 60 kg težine (za djecu tipičnog razvoja)
- najviše 14 godina starosti i 50 kg težine (za djecu s teškoćama u razvoju)
- najviše 165 cm visine
- kaciga i zaštitni prsluk osigurani
- potpisana pristupnica od strane zakonskog zastupnika


CIJENA I TERMINI:

- za ukupno 10 sati (sat 60 minuta) škole jahanja cijena iznosi 400  (3013,80 kn) - dinamika plaćanja prema dogovoru

- poželjno je rezervirati termine najmanje 2-3 puta tjedno

- termini se usklađuju prilikom upisa sukladno ostalim obavezama kandidata

- svi termini su individualni

- dodatni sat 50  za 60 minuta


PRIJAVA:

- krila@krila.hr

- 091 253 71 91


Hvala

Partneri, sponzori i donatori