EVS AKREDITACIJA

30.09.2014. udruga Krila-terapijsko jahanje postala je akreditirana organizacija za organizaciju koordinatora projekata i organizaciju primatelja volontera u sklopu Europske volonterske službe, a od 23.08.2017. smo akreditirani i za organizaciju pošiljatelja.
Akreditacija vrijedi do kraja trajanja programa ( 31.12.2020. godine ).

Europska volonterska služba (EVS) je dio programa Europske unije Erasmus+ (2014.-2020.) čiji je cilj pružiti podršku mladima koji sudjeluju u volonterskim aktivnostima u inozemstvu. Bilo koja organizacija u programskoj zemlji, susjednim partnerskim zemljama na Zapadnom Balkanu ili Istočnom partnerstvu i Ruskoj federaciji koja želi poslati ili primiti EVS volontere odnosno koordinirati EVS projekt mora biti akreditirana.
 
Akreditacija je postupak namijenjen potpori organizacijama koje žele sudjelovati u EVS-u. Osmišljena je kako bi osigurala dosljedno visoke standarde u EVS-u te kako bi pomogla organizacijama u pronalasku partnera. Akreditacija je proces osiguranja kvalitete koji olakšava komunikaciju između organizacije i programskih struktura na način da su sve uključene strane svjesne vrijednosti, ciljeva i pravila EVS-a. Sve akreditirane organizacije moraju pokazati da su sposobne provoditi EVS projekte u skladu s pravilima programa Erasmus+. Akreditacija je ulaznica pojedine organizacije u EVS i ista je dokaz da organizacija zadovoljava standarde kvalitete programa. 
 
Ocjena akreditatora o organizaciji  se temelji na sljedećem: 
 
Za sve organizacije: 
 
1. Motivacija i iskustvo, posebice:
 
- motivacija za sudjelovanje u EVS-u; 
- prethodno iskustvo s programom Mladi na djelu/Erasmus+, EVS,međunarodnim projektima te radom s volonterima koji rade puno radno vrijeme. 
 
2. Poznavanje Erasmus+ programa i EVS-a, posebice: 
 
- EVS Povelje; 
- Ciklusa osposobljavanja i evaluacije; 
- razumijevanja važnosti dobrog partnerstva; 
- razumijevanja što je potrebno za sporazum o volontiranju između volontera i partnerske organizacije; 
- skupnog osiguranja za sve EVS volontere; 
- dokumenta "Što očekivati od EVS-a"; 
- pravila financiranja i potrebe za sufinanciranjem; 
- osiguravanja da EVS bude besplatan za volontera. 
 
3. Ciljevi, aktivnosti i kapaciteti organizacije, posebice:
 
- svrha i ciljevi organizacije; 
- redovite aktivnosti; 
- organizacijski, administrativni i financijski kapaciteti, posebice kako bi se osigurao realan broj volontera za koje organizacija ima kapaciteta istovremeno poslati/primiti ili koordinirati; 
- uloga kontakt točke izvan organizacije.

4. Rizik, sigurnost i dobrobit, posebice: 
 
- kako spriječiti rizike i krize; 
- kako rješavati konflikte i kulturološki šok; 
- kako jamčiti siguran život i radne uvjete.
 
5. Ideje za buduće projekte, posebice: 
 
- moguće teme i aktivnosti; 
- relevantnost u odnosu na značajke programa Erasmus+; 
- uključenost mladih s manje mogućnosti;
 - planovi za evaluaciju tijekom i nakon projekta; 
- ideje koje se odnose na vidljivost programa Erasmus+, Europske volonterske službe kao i diseminaciju i iskorištavanje rezultata. 
 
6. Regrutiranje volontera, posebice:
 
- kako osigurati otvoren i transparentni postupak regrutacije; 
- svijest o tome da je EVS otvoren svim mladima neovisno o porijeklu, kompetencijama ili iskustvu; 
- svijest o Youthpass-u.
 
Za organizacije primatelje
 
1. Mogući zadatci volontera, posebice:
 
- svijest i ideje o dobro definiranim zadatcima koji uključuju 30 - 38 sati tjedno; 
- kako izbjegavati zamjene na poslu i rutinske poslove; 
- kako osigurati kvalitetno osposobljavanje i potporu vezano za pojedine zadatke; 
- mogućnost utjecanja volontera na oblikovanje zadataka u skladu s vlastitim profilom i interesima. 
 
2. Aspekti učenja, posebice: 
 
- upoznatost s pojmovima informalnog, neformalnog i interkulturnog učenja; 
- mogućnosti učenja koje se nude putem službe; 
- mogućnosti za učenje jezika. 
 
3. Osobna potpora, posebice: 
 
- mentor; 
- integracija volontera u lokalnu zajednicu. Praktični dogovori, posebice: 
- smještaj; 
- dogovori oko hrane, lokalnog prijevoza i novčane naknade za volontere; 
- svijest o pitanjima vezanim za vizu, boravišnu dozvolu i druga administrativna pitanja u zemlji domaćinu. 

Za organizacije pošiljatelje

- dogovori oko pripreme prije polaska
- kako ostati u kontaktu i pružati potporu volonteru tijekom razdoblja službe. 

Više o EVS-uPartneri, sponzori i donatori