KRILATA PODRUŽNICA- Jahalište Lara

Tijekom 2009. godine educirali smo mladu voditeljicu terapijskog jahanja Mirelu Lukačić, koja u idiličnom selu Čemernica Lonjska kraj Kloštar Ivanića ima svoja dva konja i maleno imanje. Zahvaljujući donacijama regionalne Zaklade Zamah i Zagrebačke županije na imanju je volonterskim radom podignuta tradicijska kuća od hrastovog drveta koja će služiti za boravak korisnika i radionice. Također, napravljena je i rampa za pojahivanje.
Uspješna suradnja između Mirele i Krila rezultirala je time da je na njenom imanju otvorena Podružnica udruge Krila nazvana Jahalište Lara. Mirela će raditi sa korisnicima iz udruge Krila kao i korisnicima sa svog područja koji se prijave u Krila.
Ukoliko ste zainteresirani za terapijsko jahanje, a Kloštar Ivanić vam je blizu, javite se na mobitel voditeljice: 091 956 8988.Partneri, sponzori i donatori