SMS - senzorička i motorička stimulacija


Postojne brojna istraživanja povezana sa rehabilitacijskim metodama kod oštećenja mozga. Učinci nekih od njih su dokazani, dok su neki još uvijek u fazi istraživanja. Jedna od metoda koje se u posljednje vrijeme sve češće spominju jest električna stimulacija. Metode povezane sa električnom stimulacijom su raznolike, no jedna nam posebno upada u oko, jer se koristi u kombinaciji sa tjelesnom aktivnošću ili fizikalnom terapijom, neinvanzivna je i kontraindikacije kod njenog korištenja, gotovo da ne postoje. Riječ je o neuromodulacijskom stimularotu. 

Što je prijenosni neuromodulacijski stimulator?

Prijenosni neuromodulacijski stimulator (PoNS) predstavlja neinvazivni nosivi medicinski uređaj koji se proučava za liječenje neuroloških simptoma uzrokovanih bolešću ili traumom. PONS terapija kombinira uporabu uređaja sa fizikalnom terapijom i trenutno se proučava u središnjem, višecentričnom kliničkom ispitivanju za liječenje poremećaja ravnoteže, povezanog sa blagom do umjerenom traumatskom ozljedom mozga (mTBI). PONS terapija se također ocjenjuje u liječenju simptoma povezanih s drugim neurološkim bolestima kao što su multipla skleroza (MS) i cerebralna paraliza (CP).

PoNS uređaj predstavlja među prvima u nizu neinvazivnih uređaja, dizajniran tako da pojača u mozgu snažnu sposobnost da se sam zacijeli. To je dio novog pristupa koji se proučava za "liječenje simptoma" za sve veći broj pacijenata koji su izgubili funkciju kao rezultat neurološke bolesti ili traume.

Istraživanja iza uređaja PoNS?

PoNS uređaj temelji se na gotovo 40 godina istraživanja u području neuromodulacije - upotrebi neurostimulacije za namjernu promjenu i regulaciju elektrokemijskog okruženja mozga. Neuromodulacija povećava neuroplastičnost, sposobnost mozga da se restrukturira ili ponovno nauči kao odgovor na nova iskustva, osjetilni unos i funkcionalne zahtjeve. Proces neuroplastičnosti leži u osnovi svih cerebralnih učenja, treninga i rehabilitacija.

Ostali suvremeni oblici neurostimulacije čiji je cilj induciranje neuromodulacije su skupi i invazivni, s mogućnošću nuspojava. Na primjer, duboka stimulacija mozga, koja koristi implantirani električni uređaj poput sličnog pejsmejkera da smanji tremor u multiple sklerozi, nosi kirurški rizik.

Za što se koristi?

Kao posljedicu bolesti ili ozljede, mnogi pacijenti ostaju s poremećenim neuronskim mrežama u mozgu koji nisu u stanju provesti živčane impulse u potpunosti ili učinkovito. Neuronski impulsi su signali odgovorni za usmjeravanje tjelesnih funkcija, poput kontrole pokreta ili osjetilne percepcije. Istraživači vjeruju da značajno povećanje aktivacije ovih neurona električnom stimulacijom, u kombinaciji s fizikalnom terapijom, može pomoći u reorganizaciji i reaktiviranju mreža odgovornih za te funkcije.

Dok se liječnici i pacijenti danas okreću dostupnim opcijama za upravljanje nizom neuroloških simptoma, za milijune koji žive s tim kroničnim poremećajima postoje ograničene mogućnosti liječenja koje zapravo pomažu pacijentima da rehabilitiraju izgubljenu funkciju. PoNS uređaj se proučava kao nova potencijalna opcija za liječenje ovih kroničnih neuroloških simptoma bolesti ili traume.

Gdje leži poveznica sa intervencijama pomoću konja?

Istraživanjem navedene metode utvrđeno je kako uređaj donosi najbolje rezultate kada se koristi istovremeno sa određenom fizikalnom terapijom/motoričkim vježbama. Upravo nas to dovodi do metode koju nazivamo SMS (senzoričko - motorička stimulacija). Ovo je inovativna metoda terapije pomoću konja koja koristi kinetičke učinke terapijskog jahanja za stimulaciju našeg neuromišićnog sustava i istovremenu elektrostimulaciju jezika za bezbolnu inervaciju V i VII kranijalnog živca što dovodi do brže integracije dobivenih impulsa u motoričke i senzoričke centre u mozgu i koristeći njegovu neuroplastičnost putem povratne sprege pospješuje i ubrzava (re)habilitacijske procese.

Ako vas zanima više o navedenoj metodi, kontaktirajte nas!Partneri, sponzori i donatori