STUDIJSKO PUTOVANJE U SLOVENIJU


U sklopu projekta „Formiranje i aktiviranje IT volonterske mreže u području TPK“ provedeno je studijsko putovanje u Sloveniju 20. i 21.08.2015., na prostor Zavoda „Nazaj na konja“, Starošince (Ptuj). Zavod „Nazaj na konju“ jedna je od vodećih organizacija u Republici Sloveniji za provedbu osposobljavanja stručnog kadra za rad u programima terapije i aktivnosti pomoću konja a je njihov program edukacije za Instruktore pedagoškog jahanja  verificiran od stane državnih institucija.

Uz programe eduakcije kadar u TPK/APK, Zavod provodi različite aktivnosti u cilju razvoja konjaništva, volonterskog rada i provedbe rehabilitacijsko-rekreativnih sadržaja (škole jahanja, edukacija terapijskih i mladih konja, višednevni kampovi za djecu, eduakacija volontera, obiteljski centar za socijalno ugrožene skupine,..).

U dvodnevnom posjetu Zavodu „Nazaj na konja“ , 20 sudionika eduakcije volontera sudjelovala su u teorijskim i praktičnim radionicama na temu Terapije i aktivnosti pomoću konja, psihologije i ponašanja konja u krdu te odabiru konja za rad u terapijskim programima. Zainteresirani su dobili i informacije o mogućnosti uključivanja u verificirani program eduakcije kadara za rad u TPK/APK, kao mogući nastavak na volonterski doprinos u ovom području.

 Partneri, sponzori i donatori