EFESDE MATRICA - PRVI KOORDINACIJSKI SASTANAK U RIJECI


Prvi koordinacijski sastanak dijela projektnog tima Korisnika i Partnera održan je u Rijeci, 17.01.2015.
 
Prisutni:
1. Saša Tuksar, voditelj projekta
2. Lidija Samac, koordinatorica
3. Nikolina Stojnović, izvoditeljica
4. Janja Trkulja, izvoditeljica
 
Odsutni:
1. Mirjana Stojnović (opravdano)
 
Dnevni red sastanka:
1. Potpisivanje Sporazuma o partnerstvu
2. Utvrđivanje Akcijskog plana
3. Dogovor o načinu vođenja propisanih evidencija
4. Prijedlozi izrade Informacijske ploče
 
Ad1.
Voditelj projekta je pozvao Nikolinu Stojnović na potpisivanje Sporazuma o partnerstvu, kako je i predviđeno Ugovorom o dodjeli sredstava. Potpisivanje je izvršeno.
 
Ad2.
Predočen je ponovo svima prisutnima Akcijski plan i ažurirana su individualna zaduženja. Promjena u Planu nije bilo.
 
Ad3.
Dogovoreno je da će svaki od partnera voditi evidenicje za svoju udrugu te će na kraju svakog mjeseca poslati poštom korisniku.
 
Ad4.
Nije se raspravljalo o prijedlozima izgleda info-ploče, jer je Nikolina ustanovila da će prema njenom iskustvu iz IPA-e Provedbena tijela imati dodatne zahtjeve za vidljivost. Zaključeno je da će se još 15 dana pričekati s info-pločom.


Partneri, sponzori i donatori