MEĐUNARODNA KONFERENCIJA "EUROPSKA UNIJA: OD AKTIVNIH GRAĐANA DO PODRŠKE GRAĐANIMA"

Nastavno na priznanje koje je 2013. uručeno Lidiji Samac za najaktivisticu od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, 26.05.2014. sudjelovali smo na Međunarodnoj konferenciji "Europska unija: od aktivnih građana do podrške građanima" održanoj u IMPACT-Europskom centru za međusektorsku suradnju u Zadru. 
Izobrazbi u sklopu konferencije prisustvovala je Lidija Samac, koordinatorica udruge Krila-terapijsko jahanje. 
 


Partneri, sponzori i donatori