DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA

Na Danima otvorenih vrata udruga, naš program je trajao od 12.00 do 18.00 sati i u tom periodu imali smo 100tinjak posjetioca. 

Partneri, sponzori i donatori