Prvo Filipovo Državno prvenstvo

Državno prvenstvo u dresurnom jahanju za osobe s invaliditetom Rijeka 08.-09.06.2013.
 
-PROPOZICIJE-
 
Jahalište RRP „ Draška dolina“ , Put pod Rebar br. 10 , Rijeka
Pješčani parkur 20x40, 20x60.
Zagrijavalište zemljano. U slučaju lošeg vremena pješčano ( 20x20)
 
Utakmice za Državno prvenstvo :(FEI - PE  DRESSAGE TEST 2013.  )
Ø  TEAM TEST  
Ø  INDIVIDUAL  CHAMPIONSHIP  TEST 
Ø  FREESTYLE 
Kategorije : I a, I b, II,  III,  van konkurencije
 
 
Pokrovitelji :            Hrvatski paraolimpiskjski odbor
                                   Grad Rijeka
Organizator:            Hrvatski konjički savez osoba s invaliditetom
                                    Klub za dresurno jahanje „PEGAZ“ Rijeka
Suorganizator :       Športski savez osoba s invaliditetom grada Rijeke
                                    Zajednica sportova oosba s invaliditteom  PGŽ
Odgovorna osoba:  Mirjana Stojnović mob: 098 /674-897
E-mail adresa:           pegaz.rijeka@gmail.com
 
Sudačko vijeće :    Stipan Gršić ( S ), Sanja Olujić, Tanja Vaniš
Steward :                 Senka Budimir
Hitna pomoć:          osigurana
Dežurni veterinar: osiguran
 
Krajnji rok za prijavu natjecatelja i konja:  01.06.2013. na E-mail: hksoi@kc.t-com.hr
 
 
 
Raspored događanja:
 
08.06 2013. ( subota )
 
09:00 h  - Veterinarski pregled konja ( predvođenje, dokumentacija , nalazi)
10:00 h   - Domijenak dobrodošlice
11:00 h   - SVEČANO  OTVORENJE- Defile svih učesnika
11:30 h   -  Team test 
·         Team test za sve kategorije. Najprije nastupaju ne kategorizirani                  jahači izvan konkurencije, potom 3. kategorija, 2. kategorija, 1. b i 1. a kategorija.  Jašu neobvezno ali uz ocjenjivanje sudaca.
12:30 h  - proglašenje pobjednika Team test
13:00 h    -pauza za ručak
 
 
_:_ h      -Izvlačenje redoslijeda jahanja u kategorijama u kojima ima više natjecatelja.
 
 
15:00 h  - Individual championship test
·         Individual test jašu najprije ne kategorizirani jahači, potom obrnutim redoslijedom od prethodnog natjecanja.
17:00 h  - proglašenje rezultata
 
09.06. 2013.  ( nedjelja )
 
11 h – Freestyle
·         Freestyle, jahanje uz glazbu najprije nastupaju ne kategorizirani jahači.
Freestyle, jahanje zadanih programa po kategorijama nastupaju kategorizirani jahači obrnutim redoslijedom od jahanja Individualnog testa.
 
 
*Organizator zadržava pravo izmjene satnice programa
 
 
Ostale informacije :
 
Veterinarska inspekcija svih konja koji će nastupiti na državnom prvenstvu.
 Konje je potrebno osposobiti za Trot-up prikaz kretnji u hodu i kasu prema pravilima FEI-a radi utvrđivanja ispravnosti kretnji. Konji koji ne pristupe Trot-up -u neće moći sudjelovati na natjecanju.
Moguć smještaj konja uz prethodni dogovor.
Smještaj sudionika moguć na prostoru RRP „Draška dolina“ ili Prenoćište Lucija- Hoteli Jadran.
Ostale informacije na telefon : 098 /674-897 M. Stojnović
 
Svi konji moraju imati propisno veterinarsko uvjerenje izdano na teritoriju nadležnog
veterinarskog inspektorata.
Za svakog konja se tijekom veterinarske inspekcije treba predočiti njegova isprava izdana od Hrvatskog centra za konjogojstvo ili međunarodna FEI putovnica, ili putovnica za konja izdana od neke druge države iz koje je  lako utvrditi identitet životinje pomoću slike ili mikro čipova čitačem čipova.
Konji za koje se neće moći utvrditi identitet neće moći nastupiti.
Konji također trebaju biti uvedeni u bazu podataka i licencirani kod Hrvatskog konjičkog saveza.
Konji koji ne prođu na veterinarskoj inspekciji neće moći nastupiti na natjecanju.
Jedan konj može nastupiti u najviše dva starta u jednom danu. Isti konj ne može nastupiti sa različitim jahačima u istoj kategoriji osim ako je jedan od jahača izvan konkurencije za državno prvenstvo.
 


Partneri, sponzori i donatori