Krila na 12. Tjednu mozga u Hrvatskoj

OBILJEŽAVANJE  12. TJEDNA MOZGA U HRVATSKOJ
 
S obzirom da je naša glavna djelatnost terapija sa i na konju, njegov pokret je naše osnovno sredstvo za rad sa djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. Udruga ima 115 korisnika od kojih 83% uključenih su djeca i odrasli sa cerebralnom paralizom. Ostalih 17 % čine korisnici oboljeli od nekih drugih neuromišićnih poremećaja.
 
HIPOTERAPIJA je fizikalna terapija na neurofiziološkoj osnovi koju provodi stručno osposobljeni fizioterapeut koristeći konja kao terapeutsko sredstvo (Strauss 2000.) Fizikalna, logopedska i radna terapija koja koristi pokret konja kako bi smanjila nesposobnost i poboljšala funkcioniranje kod pacijenata s neuromuskuloskeletnom disfunkcijom (AHA, 2000.). Provodi se u timu kojeg čine korisnik, konj, terapeut/hipoterapeut, vodič konja i po potrebi asistent terapeutu. Traje 20-30 min ovisno o izdržljivosti pacijenta. Da bi poboljšali rezultate i pružili korisnicima kompletniju uslugu kombiniramo hipoterapiju sa Neurorazvojnom terapijom ( NRT ) Bobath koja se temelji upravo na normalnom pokretu.
Trodimenzionalno gibanje konjskog trupa u hodu  prenosi se na kukove, zdjelicu i kralježnicu pacijenta koji sjedi na konju. To gibanje je isto kao kada osoba samostalno hoda, te se hipoterapijom trenira trup za hod. Značajno je da je frekvencija konjskog hoda slična frekvenciji hoda odrasle osobe
( 110-120 koraka u minuti ), prema tome pacijent koji sjedi na konju dobiva informaciju o normalnoj dužini koraka. Ritmični i simetrični pokreti kao i toplina konjskog tijela koji se prenose na tijelo pacijenta dovode do normalizacije mišićnog tonusa, izgradnje centralnog tonusa, razvijanja simetričnih obrazaca gibanja, istezanja i snaženja mišića, održavanja gibljivosti zglobova itd.
Svi sustvi u CNS –u bivaju podraženi kroz ovaj oblik rehabilitacije. Kada pacijent dodiruje konjsku dlaku, grivu i dijelove opreme dobiva taktilnu stimulaciju. Vestibularni i proprioceptivni sustavi su stimulirani  trodimenzionalnim gibanjem kroz prostor i korištenjem različitih položaja na konju tijekom tretmana. Vizualni sustav je stimuliran predmetima koji se gibaju u pacijentovom okruženju. Zbog te aktivacije svih senzornih sustava tijekom hipoterapije dolazi do poboljšanja doživljaja vlastitog tijela u prostoru.
Ritmičan pokret konja stimulira rad srca i poboljšava respiraciju, poboljšava apetit i pospješuje peristaltiku crijeva.
Konj je društveno biće i vezuje se uz čovjeka, vezivanje se smatra osnovom za razvoj komunikacije, razvoj komunikacije će pomoći pacijentu da usvoji i poboljša socijalne vještine kao i cjelokupnu kvalitetu svakodnevnog života.
 
U obilježavanju Tjedna mozga sudjelovali smo na način da smo 12.03.2013. u 12.00 sati organizirali predavanje o pokretu čovjeka i pokretu konja te njihovoj interakciji, te prezentirali praktični prikaz na konju. 

 
Voditelj radionice: Jelena Lušić Sav, dipl.fizioterapeut
Izvoditelji:  Lada Perišić, vft    
                   Helena Halamić, dipl.ing

Više o 12. Tjednu mozga u Hrvatskoj 
 
 


Partneri, sponzori i donatori