Što smo radili 2012.

IZVJEŠTAJ 2012. GODINE
1.1.2012.-31.12.2012.

 1.     BROJ ODRAĐENIH TERAPIJA PO VRSTAMA
 
HIPOTERAPIJA:  665
TERAPIJSKO JAHANJE:  1383
TRENINZI SPORTSKE SEKCIJE: 171
BOBATH : 625
SENZORNA INTEGRACIJA:  31
 
UKUPAN BROJ TERAPIJA: 2875
 
2.     BROJ ODRAĐENIH TERAPIJA PO DJELATNIKU IZ DNEVNIH RADNIH LISTOVA:
 
Bačić Tomislav: 22 terapije
Božičević Katarina:  226  terapija
Drempetić Matea: 158 terapija
Halamić Helena: 429 terapija
Jandroković Ivana: 77 terapija
Krmpotić Jelena: 513 terapija
Kraljević Ljiljana: 480 terapija
Lušić Sav Jelena:  185  terapija
Perišić Lada:  625 terapija
 
3.     BROJ KORISNIKA:
 
HIPOTERAPIJA:  39
TERAPIJSKO JAHANJE:  55
SPORTSKA SEKCIJA:  4
BOBATH : 14
SENZORNA INTEGRACIJA:  8
 UKUPAN BROJ KORISNIKA:  99  / BOBATH+TJ=7; BOBATH+HIPO=5; TERAPIJSKO JAHANJE+SENZORNA INTEGRACIJA=6 /
Napomena: 2 korisnika su prešli iz hipoterapije u terapijsko jahanje i 1 iz terapijskog jahanja u hipoterapiju
 
4.     BROJ KORISNIKA PO CENTRIMA
Centar Dubrava:  30
Centar Vinko Bek-djeca : 15
Centar Vinko Bek-odrasli : 1
Centar Slava Raškaj: 10
 
5.     BROJ NOVIH KORISNIKA S LISTE ČEKANJA : 18
9 U TERAPIJSKOM  JAHANJU
9 U HIPOTERAPIJI
 
6.     BROJ NOVIH KORISNIKA MIMO LISTE ČEKANJA : 0
7.     BROJ ODRAĐENIH TERAPIJA PO KONJU:

RB KONJ BROJ TERAPIJA
1 AZARO 93
2 ĐURĐA 248
3 RUBIN 250
4 LOTON 47
5 ARKAŠON 194
6 TINKA 229
7 AMELI 205
8 OPRAH 70
9 ALF 190
10 BAKI 192
11 NACI 83
12 RAVELLO 160
13 ASJA 2
14 FLORA 58
15 MRKI 112
 
 
8.     BROJ VOLONTERA:
277 volontera je odradilo 8476 volonterskih sati.

HVALA SVIMA KOJI SU SUDJELOVALI!!!

Partneri, sponzori i donatori