RASPORED ZAPRIMANJA PRIJAVA ZA PROGRAM U ŠKOLSKOJ GODINI 2013/2014

 
 1. PRIJAVE ĆE SE ZAPRIMATI U PERIODU OD 01.06.2013. DO ZAKLJUČNO S 31.08.2013., POŠTOM, OSOBNO ILI MAILOM
 2. PRIJAVA SADRŽAVA:
 •  IZJAVU LIJEČNIKA O NEPOSTOJANJU KONTRAINDIKACIJA (OBRAZAC NA ZAHTJEV U UDRUZI KRILA)
 • OSOBNE PODATKE RODITELJA/SKRBNIKA (ADRESA, KONTAKT TELEFON, E-MAIL ADRESA)
 • POVIJEST BOLESTI NE STARIJU OD ŠEST MJESECI
 1. NAKON ZAPRIMLJENIH PRIJAVA NAŠI STRUČNI TIMOVI ĆE U PERIODU OD 01.09.2013. DO 09.09.2013. IZVRŠITI PROCJENU POTREBA KORISNIKA NA OSNOVU DOKUMENTACIJE I POZVATI GA NA OSOBNU PROCJENU, UKOLIKO BUDE POTREBNO
 2. SVI KORISNICI IMAJU ISTA PRAVA I MOGUĆNOSTI ZA ULAZAK U JEDAN OD PROGRAMA UDRUGE KRILA, NA OSNOVI STRUČNIH KRITERIJA 
 3. SVI KORISNICI KOJI ULAZE U PROGRAM 2013./2014. BIT ĆE PRAVODOBNO OBAVIJEŠTENI O PLANU I RASPOREDU NJIHOVIH TERAPIJA
 4. SVI KORISNICI KOJI NISU UŠLI U PROGRAM, BIT ĆE PISMENO OBAVIJEŠTENI
 5. SVA PITANJA I INFORMACIJE MOŽETE DOBITI U UDRUZI KRILA OSOBNO, TELEFONOM (01 2342 314), POŠTOM ILI MAILOM (krila@krila.hr)

KRITERIJI ZA ULAZAK U PROGRAM TERAPIJA – REHABILITACIJA UDRUGE KRILA
 1. INDIKACIJE
 2. DOB DJETETA
 3. BROJ IZOSTANAKA – A I DATUM PRIJAVE – B
 4. DOSTUPNOST KONJA
PARAMETRI KRITERIJA:
 
 
AD 1.        -   cerebralna paraliza, 3
                  -   progresivna/hitna dijagnoza 2
                  -   ne-fizičke teškoće - 1
 
 
AD 2. - od 2 – 7 godina – 3
          -  od  8 – 18 godina - 2
          -  od  18 – više godina - 1
          
            
AD 3.   A   -    najmanji broj opravdanih izostanaka – 1+
-          najmanji broj ukupnih izostanaka – 0
-          najveći broj neopravdanih izostanaka – 1-
 
            B    -    2011. – 1+
                  -     2012. - 0
                  -     2013.  – 1-
 
AD 4.        – dostupan - 1
                  - nedostupan - 0
                                                                           
                                                                                       SAŠA TUKSAR, PREDSJEDNIK
                                                                                       UDRUGE KRILA-TERAPIJSKO JAHANJE
                                                                                       GSM: 091 253 71 91

ZAGREB, 13.09.2012.


Partneri, sponzori i donatori