Naslovnica

Naziv udruge: Krila-terapijsko jahanje, udruga osoba sa cerebralnom i dječjom paralizom
Skraćeni naziv: Krila-terapijsko jahanje
Predsjednik udruge: Saša Tuksar, 091 253 71 91

OIB: 71157904537
MB: 001129007
RNO: 0089141
IBAN: HR9623600001101335672

Adresa: Ulica Otona Ivekovića 31, 10 360 Zagreb-Sesvete
Web adresa: www.krila.hr
E-mail: krila@krila.hr
Telefon: 091 253 71 91Krila – terapijsko jahanje, udruga osoba sa cerebralnom i dječjom paralizom je nevladina, nestranačka, neprofitna dobrotvorna udruga graĎana osnovana radi ispunjenja zdravstvenih, socijalnih, odgojno-obrazovnih, kulturnih, ekoloških i humanitarnih ciljeva i uvjerenja neposredno vezanih za pomoć osobama sa cerebralnom i dječjom paralizom (posebno djeci i mladima), a posredno svim osobama s invaliditetom te zaštite njihovih ljudskih prava i sloboda.


STATUT

STRATEŠKI PLAN 2014-2017

STANDARDI KVALITETE SOCIJALNIH USLUGA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI

NACIONALNA STRATEGIJA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA OD 2012. DO 2016. GODINE

KONVENCIJA UN O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM

ZAGREBAČKA STRATEGIJA IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM U RAZDOBLJU OD 2011. DO 2015.  

 
 

 

 

 


Partneri, sponzori i donatori
Zaklada

KRILA – TERAPIJSKO JAHANJE je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge
Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo


Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport