VOLONTERSKI KAMP ZAGREB


U subotu 20.06. od 9.00 do 18.00 sati na imanju udruge „Krila – terapijsko jahanje“ održao se kamp za volontere uključene u Terapije pomoću konja. Kamp je dio EU projekta  “Formirnje i aktiviranje IT volonterske mreže u području TPK”. Nositelj projekta je udruga „Pegaz“ iz Rijeke s partnerima „Krila-terapijsko jahanje“ iz Zagreba i „KK Eohippus“ iz Vinkovaca. Projekt je sufinanciran u okviru operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala” 2007. - 2013. od strane Europskog socijalnog fonda.

Osnovni ciljevi projekta su povećanje kapaciteta organizacija civilnog društve (OCD) u području terapije pomoću konja (TPK) većim volonterskim angažmanom, povećanje osposobljenosti volontera za pružanje direktnih socijalnih usluga u području TPK te povezivanje i razmjena iskustava između OCD iz područja TPK u cijeloj RH pomoću IT alata. U ovom će projektu, 50 volontera iz 3 županije dobiti osnovna znanja i mogućnost praktičnog rada u udrugama koje provode programe terapije pomoću konja. Dio volontera sudjeluje u volonterskim kampovima na 3 lokacije (Rijeka, Zagreb, Vinkovici) te na studijskom putovanju u Sloveniju. Po završetku edukacije, svi volonteri, polaznici edukacije položu praktični i teorijski ispit.

Volonteri iz Rijeke, Vinkovaca i Zagreba su kroz mnoštvo zabavnih sadržaja i natjecanja naučili osnove njege konja poput veterinarske, potkivačke skrbi i prehrane, pravilno očistiti i pripremiti konja za terapiju, načine na koji način funkcionira pravi terapijski tim. Kroz druženje i dijeljenje iskustava sa volonterima iz drugih županija, volonteri su naučiti koje su odlike pravnog volontera i što volonterstvo zapravo predstavlja.SLUŽBENA STRANICA PROJEKTA


Partneri, sponzori i donatori