ŠTO SMO RADILI 2013.

IZVJEŠTAJ 01.01.2013. – 31.12.2013.
 
1.     BROJ ODRAĐENIH TERAPIJA PO VRSTAMA
 
HIPOTERAPIJA:  365
TERAPIJSKO JAHANJE:  605 ( 86 TERAPIJA-CENTRI )
TRENINZI SPORTSKE SEKCIJE: 113
BOBATH : 370
UKUPAN BROJ TERAPIJA: 1453
 
 
2.     BROJ INDIVIDUALNIH KORISNIKA:
 
HIPOTERAPIJA:  22
TERAPIJSKO JAHANJE:  25
SPORTSKA SEKCIJA:  5
BOBATH : 17
UKUPAN BROJ KORISNIKA: 56  /HIPO+BT=2; TJ+BT=9; SS+BT=2/
 
 
3.     BROJ KORISNIKA I TERAPIJA  PO CENTRIMA
Centar Dubrava: 21 korisnik / 57 terapija
Centar Vinko Bek-djeca : 11 korisnika / 19 terapija
Centar Vinko Bek-odrasli : 4 korisnika / 10 terapija
UKUPAN BROJ: 36 korisnika / 86 terapija

 
4.     UKUPAN BROJ KORISNIKA ( INDIVIDUALNI + CENTRI ) = 92 KORISNIKA

 
5.     BROJ ODRAĐENIH TERAPIJA PO KONJU:

Hipoterapija: 
KONJ MRKI ĐURĐA RUBIN BAKI AZARO
BROJ TERAPIJA 6 120 109 56 74
 
Terapijsko jahanje:
TINKA RUBIN AMELI ĐURĐA ARKAŠON MRKI ALF BAKI NACI RAVELLO LOTON ROBI
111 61 83 32 41 24 68 14 18 71 62 20

Sportska sekcija:
TINKA RUBIN AMELI ĐURĐA ARKAŠON MRKI BAKI LOTON
33 2 23 5 6 18 11 15
 
UKUPNO:
RUBIN ĐURĐA TINKA AMELI BAKI LOTON AZARO RAVELLO ALF MRKI ARKAŠON ROBI NACI
172 157 144 106 81 77 74 71 68 48  47  20  18

 
6.     VOLONTERI:
BROJ SATI 9863
BROJ VOLONTERA 254
SPOL  
Ž 207
M 47
DRŽAVLJANSTVO  
HR 233
STRANCI 21
DOB  
0-15 0
15-18 30
19-25 148
26-40 64
41-65 12
>66 0
 
 
8. RAD ZA OPĆE DOBRO

ŠTIĆENIKA: 4
UKUPAN BROJ SATI: 447 


Partneri, sponzori i donatori