Integrirani dani OŠ Tina Ujevića i Krila

U skopu integriranih dana u utorak, 10.11.2013. održali smo predavanje o volonterskom radu učenicima OŠ Tina Ujević iz Zagreba, a u srijedu, 11.12.2013. učenici su nas posjetili na imanju Udruge gdje smo im pokazali sve segmente volonterskog rada u praksi.

Glavni cilj takvog učenja je aktivno sudjelovanje uz motivirajući i intelektualno poticajniji rad. Dinamika izmjene oblika i metoda rada potiče i razvija pozitivan odnos učenika prema sebi i drugima. Učenje je trajnije kad učenici promatraju rad svojih prijatelja i kroz suradničke aktivnosti, zajedničke ras­prave o postupcima, načinima rada dolaze do rezultata. 
 

Partneri, sponzori i donatori
Zaklada

KRILA – TERAPIJSKO JAHANJE je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge
Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo


Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport